Trainingsplang Summer 2024

Während der Summervakanz wärt e reduzéierten Trainingsplang applizéiert ginn. 

Den definitiven Trainingsplang fänkt déi Woch vum 16. September un.