Trainingsstart vir d’Jugendéquipen.


19 August 2023

Eis Butzen an Prépoussins wäerten nees no der Rentrée Scolaire mat hiren Training ufänken.

Eis Poussins, Poussines an Poussins-mixtes wäerten Ufank September offiziell nees an den Training starten.


D’Minis an Scolaires sinn schonn nees am Training dran.

Bis zum 15. September 2023 kënnen ëmmer nees Ännerungen am Zäitplang virkommen dofir haalt aer Whatsapp Gruppen am Bléck.

No der Rentrée waert dann den Trainingsplang wéi virgesinn ulaafen!